ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
กรมประมง

เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer & Smart Officer


กรมประมง

Smart Farmer & Smart Officer

เกษตรกรปราดเปรื่อง  

ชื่อ - นามสกุล : นายนรินทร์ สงสีจันทร์
ต้นแบบสาขา : เลี้ยงจระเข้
คำจำกัดความ : ...

ชื่อ - นามสกุล : นายทำใจ อยู่ดี
ต้นแบบสาขา : ประมง
คำจำกัดความ : ...

 ดูทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ต้นแบบ  

ชื่อ - นามสกุล :น.ส.น้ำทิพย์ งานดี
ต้นแบบสาขา : ประมง
สำนักงาน : พังงา

ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เพ็ญพร ผ่องพันธ์
ต้นแบบสาขา : ประมง
สำนักงาน : ชัยภูมิ

 ดูทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง...

วันที่: 2 กันยายน 2559

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขั...

วันที่: 2 กันยายน 2559

 ดูทั้งหมด 

องค์ความรู้  


 ดูทั้งหมด 

แกลลอรี่