ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
กรมประมง

เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer & Smart Officer


กรมประมง

Smart Farmer & Smart Officer

เกษตรกรปราดเปรื่อง  

ชื่อ - นามสกุล : นายนรินทร์ บุญช่วย
ต้นแบบสาขา : ประมง
คำจำกัดความ : ...

ชื่อ - นามสกุล : นายขันชัย สิงห์กวาง
ต้นแบบสาขา : ประมง
คำจำกัดความ : ...

 ดูทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ต้นแบบ  

ชื่อ - นามสกุล :นายใจจริง อยากเลิก
ต้นแบบสาขา : ประมง
สำนักงาน : ลำพูน

ชื่อ - นามสกุล :นางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี
ต้นแบบสาขา : ประมง
สำนักงาน : ร้อยเอ็ด

 ดูทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง...

วันที่: 2 กันยายน 2559

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขั...

วันที่: 2 กันยายน 2559

 ดูทั้งหมด 

องค์ความรู้  


 ดูทั้งหมด 

แกลลอรี่