ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลายี่สก
    การเพาะเลี้ยงปลายี่สก