ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การป้องกันและการกำจัดโรค
    การป้องกันและการกำจัดโรค