ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ข่าวกิจกรรม
    วันที่ 10 เมษายน 2558 นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการกรณีการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ร่วมกับกรมอเมริกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงแรงงาน ให้แก่ ผู้แทนสถานทูตอเมริกาได้รับท
    

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ให้ความร่วมมือนโยบายจัดโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน ร่วมประสานงาน สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ต้องเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นมาเป็นอ้อย พร้อมให้ความรู้ทุกด้านที่จะทำให้สร้างผลผลิตอ้อยป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่อง