ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ข่าวกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนั
    

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก