ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปู๊ด สมุทรปราการ
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สมุทรปราการ
รายละเอียด : 

ที่นี่ยุ่งนะ

คำจำกัดความ : ง่วงอะ
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ความรู้เยอะมากเจ็บหัว
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  ควรรู้ว่าตั้งใจทำเพื่อเกษตรกรนะ
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  ไม่ได้เตรียมเลย ทำทันที
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  ให้กำลังใจกันหน่อย
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  จัดการอะไรไม่ได้ ทำใจเหอะ
6. อื่นๆ  อิอิ